Ara

Son Eklenenler


20/08/2020

HİCRETİN 1442. YILI… Devamı

19/08/2020

BİDEN’İ TEL’İN EDİYOR,… Devamı

01/08/2020

VAKFIMIZ DOSTLARI ONLİNE… Devamı

20/07/2020

VAKFIMIZIN 2020-2023 STRATEJİK… Devamı

18/07/2020

Vakfımız Genel Kurul… Devamı

“HANEFİ-MATÜRİDİ AKAİD OKUMALARI” PROGRAMININ İLK DERSİ YAPILDI

10/10/2018

İlahiyatçı Prof. Dr. Hilmi Demir tarafından Hanefi-Matüridi Akaid Okumaları Derslerinin ilki Vakfımız Konferans Salonunda geniş bir dinleyici katılımıyla 10 Ekim 2018 Çarşamba Günü, 18.30 – 20.00 saatleri arasında yapıldı. Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu dinleyicilerce ilgiyle izlendi. Ayrıca; milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, vakıf yönetim kurulu üyeleri ve vakıf gönüllüleri katılımcılar arasında yer aldılar.

Prof. Dr. Hilmi Demir, “12 Kur” olarak projelendirilen Hanefi-Matüridi Akaid Okumaları derslerinde;

  • “Ebu Hanife’nin Eserleri,
  • Hakim es Semerkandi Sevadu’l-Azam Metni,
  • Matüridi Kitabu’t-Tevhid, ve Te’vilat”

Konularının işleneceğini söyledi.

Prof. Dr. Hilmi Demir konuşmasındaki ana başlıklarda özetle şunları ifade etti:

“İslam’ın pratikleri açısından dört mezhep vardır. Ebu Hanife İslam düşüncesinin ilk ana kaynağıdır. Hicri 80 /Miladi 699 yılında Küfe’de doğmuştur.

FIKIH

Ebu Hanife bir fıkıh alimidir. Fıkıh hukuktan daha geniştir. Her fakih bir hukuk alimidir, her hukuk alimi bir fakih değildir.

Fıkıh; Müslümanların bireysel, toplumsal, kamusal ilişkilerini düzenleyen bir ilim dalıdır.

EHLİ REY

Ebu Hanife “Ehli Rey” taraftarıdır.

Rey görüştür, görüş malumat değil, fikirdir. Görüş düşünme sonucudur.

Rey sahibi soru sormayı bilendir. “Neden?” “Nasıl?” “Kime dedi?” sorularını sorabilme sonucu görüş oluşur.

Ebu Hanife “inovatif” düşüncenin ilk kurucularındandır. Çünkü talebelerine soru sormayı öğretti. Soru soruldukça inovatif düşünme başlar. Soru olmadan inovasyon olmaz.

Mesela; “Kim bir kavme benzerse ondandır” Hadisi, hadis kitaplarının hep cihat bölümündedir. Neden?

ŞEHİRLEŞME

Ehli Rey’in ortaya çıkmasının ana dinamiklerinden biri de İslam toplumunun şehirleşmesidir. Şehrin şartları, problemleri farklıdır. Şehirde kararlara ve kurallara uymaya ihtiyaç vardır. Kanuna ve hukuka şehirlerde daha çok ihtiyaç vardır. Şehirler çoklu kültür yapılarıdır.

Ebu Hanife şehirde doğduğu, yaşadığı için “ehli rey”dir.

İslam düşüncesi şehirlerde gelişmiştir. Şehirler İslam Medeniyetine birer tuğla katmışlardır. Ehli Rey’in doğduğu ilk şehir Küfe’dir.

GELENEK

Gelenek, geçmişin anlaşılmasıyla kurulan bir gelecektir.

İslam geleneğindeki kırılmaları İslamcı hareketlerin içindeki savrulmaları anlamayı kolaylaştırmak için Ebu Hanife ve Maturidiliği anlamak gerekir.

Kökleri tanımak için Ebu Hanife ve Maturidiliği anlamak gerek. Hz. Mevlana misali “bir ayağını sağlam bir merkeze basıp dünyayı dolaşmak” mümkündür.

SORU SORMA

“Neden?” “Nasıl?” “Kime dedi?” sorularını Ebu Hanife sordu.

Ebu Hanife’ye kadar; “Soru sormayın. Gidin, metinleri okuyun, öğrenin” deniliyordu. Ebu Hanife ise soru sorun, dedi talebelerine.

Talebeleri “Ey Üstat, fazlından emin olmak için ilminden faydalanmaya geldim” ifadeleriyle soru sormaya başladılar.

İLİM

İlim olmadan amel olmaz. İlimsiz çok amelden ilimle az amel daha hayırlıdır. Bildikçe/öğrendikçe cehaletimiz artar. Çünkü bilmediklerimizin ne kadar çok olduğu anlaşılır.

“Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer Suresi /9)

O halde bilenlerin peşinde olmak lazım. Alimlerin peşinde olmak lazım. Çünkü alimler peygamberlerin varisleridir.

“Ancak akıl sahipleri anlar.” (Ra’d Suresi /19)

Akıl sahibi tefekkür, tezekkür edendir, soru sorandır. Aklın ibadeti tefekkür etmek, tezekkür etmektir.

Derdi olan ilim sahibi olur, aramaya, düşünmeye başlar. Derdi olan çare arar.

DÜŞÜNCELERİN GELİŞMESİ

Ticaret düşüncelerin de değişimini sağlıyor. İpek Yolu bu nedenle önemli. İpek Yolu üzerindeki Semerkant şehri çağında İslam’ın Oxford’uydu, Harvard’ıydı. Maturidi burada yaşadı.

Maturidi, “Din delillerle öğrenilir” dedi.

Düşünme kapasitemizi geliştirmemiz lazım.

Taklit bir düşüncenin haklılığının delili olamaz.

Kriter, ölçü olmadan sayının çokluğu doğruluğun kanıtı olmaz.

Niye akıl yürütmek zorundayız? Doğruyu, güzeli, hakikati bulmak için.

Düşünen toplumlar ilerler.”

“Hanefi-Matüridi Akaid Okumaları” Dersinin ikincisi; Vakfımız konferans salonunda, 17 Ekim 2018 Çarşamba Günü, 18.30 – 20.00 saatleri arasında devam edecektir.

Fotoğraf Galerisi


Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz