Ara

Son Eklenenler


20/08/2020

HİCRETİN 1442. YILI… Devamı

19/08/2020

BİDEN’İ TEL’İN EDİYOR,… Devamı

01/08/2020

VAKFIMIZ DOSTLARI ONLİNE… Devamı

20/07/2020

VAKFIMIZIN 2020-2023 STRATEJİK… Devamı

18/07/2020

Vakfımız Genel Kurul… Devamı

55. Olağan Mütevelli Toplantısı (Genel Kurul) Yapıldı

21/04/2018

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı’nın 55. Mütevelli Toplantısı ( Genel Kurul )  21 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 11,00 'de Vakıf Genel Merkezinde yapıldı. Yönetim Kurulları ibra edildiği, mali hesapların onaylandığı toplantıda; Danışma Meclisinin Kurumsallaşma, Eğitim, Yayın ve Gençlik Faaliyetleri ile ilgili önerileri kabul edilerek karara bağlandı. Ayrıca Vakfın Kamu yararı Vakıflar kapsamına alınması için çalışmalar yapılmasınada karar verildi.

Toplantıya bir kısım şube ve temsilcilik üyelerinin katılmış olması da vakıf çalışmalarına ilginin arttığı gözlenmiştir.  Geleceğe yönelik önemli kararların alındığı toplantı katılımcılar açısından verimli ve olumlu geçmiştir.

İlgiyle okuyup, izleyeceğiniz ümidiyle Vakfın 2017 Yılı Faaliyetlerini kapsayan raporu ve Tanıtım Videosu aşağıdadır.     

 

FAALİYET RAPORU

 

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Milletimizin uyanış ve diriliş mücadelesine ve medeniyetimizin yeniden inşasına rehberlik eden, Milletimizin milli, manevi, kültürel, sosyal, siyasi, ekonomik ve tarihi değerlerine bağlı nitelikli kadroların yetiştiği bir ocaktır.

Türkiye’nin yakın tarihinde küresel, iç ve dış saldırıların yarattığı acı tecrübeleri yaşayan, gönül coğrafyamızın yürekleri yakan ıstırap yüklü manzarasına duyarsız kalmayan, milletimizin dertleriyle dertlenen, sorunlarına çözüm üretme kabiliyeti ve birikimli insan kaynağına sahip bir sivil toplum kuruluşudur.

Anadolu Eğitim Kültür ve bilim Vakfı;

 • 40 Kişiden oluşan karar organı Mütevelli Heyeti,
 • 200 Kişilik istişare organı Danışma Meclisi,
 • Uzman Bilim insanı Akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulları, Meslek ve İhtisas komisyonları,
 • Eğitim ve Okullaşma faaliyetleri,
 • Gençlik Kolları,
 • Kadın Kolları,
 • Ay Yayıncılık bünyesinde yürütülen dijital ve basılı yayın çalışmaları,
 • 10 ilde Şubeleri ve 21 ilde Temsilcilikleribulunan Kurumsal teşkilat yapısı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Vakfımızın 2017 Yılı faaliyetlerini kurumsal birim başlıkları altında sunuyoruz.

 1. MÜTEVELLİ HEYETİ

Vakfımızın amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde görev ve sorumluluk yükünü taşıyan ana omurga, en yetkili karar organı 40 kişilik Mütevelli Heyetidir. Mütevelli üyeleri her yıl en az iki defa olağan toplanarak, Medeniyetimizin inşası hedefinde, ideal ve azminden hiç bir şey kaybetmeden kararlı duruşu ile vakfımızı hep ileriye taşıma başarısı göstermiştir.

Mütevelli Heyeti 2017 Yılında;

 1. Birinci toplantısını, Vakfın faaliyeti, mali durum değerlendirmesi ve organlarının seçimlerinin yapıldığı olağan toplantısını 30 Nisan 2017 tarihinde yapmıştır.
 2. 2018 Yılı stratejik eylem planı ve bütçesinin planlandığı ikinci olağan toplantısını 16 Aralık 2017 tarihinde yapmıştır.
 1. DANIŞMA MECLİSİ

Medeniyetimizin geleneksel en önemli kurumlarından biri şura ve istişaredir. Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı istişareye önem veren, kararlarını katılımcı ve demokratik  şekilde alan bir anlayışla faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu anlayışla oluşturulan Danışma Meclisi, vakfımızın önemli bir istişare organıdır. Danışma Meclisi Üyeleri entelektüel birikimleriyle, kişilik ve kimlikleriyle çevrelerinde itibarlı, danışılan, âkil insan hüviyetleriyle, toplumun öncü isimlerinden oluşmaktadır. Danışma Meclisi, yılda en az bir defa toplanarak önceden belirlenen konular üzerinde gerekli müzakereyi yapar, görüş, öneri ve teklifleri ile yeni hedefler belirler ve Mütevelli Heyetinin onayıyla uygulamaya konulur.

Danışma Meclisi 29 Nisan 2017 Tarihinde toplanarak, 40 Kişilik bir heyet tarafından hazırlanan, Vakfımızın 3 Yıllık Stratejik Planı ve 2017 Yılı Eylem planını müzakere ederek son şeklini vermiş ve Mütevelli Heyetinin 30 Nisan 2017 Tarihinde yapılan toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.

 

 1. BİLİM KURULLARI, MESLEK VE İHTİSAS KOMİSYONLARI

Küresel emperyalist sömürgeci güçlerin saldırıları sonucu; merkezini, birliğini, dirliğini, gelenek ve medeniyetini kaybetmiş, feryatları cihanı kaplamış bulunan gönül coğrafyamızın, kurtuluş ümidi bağladığı ülkemizin de çözülmesi gereken devasa sorunları vardır.

Ancak Ülkemizin birikimli, tecrübeli, yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan yetişmiş büyük bir insan ve bilim potansiyeli olduğunu biliyoruz. Kucaklayıcı ve kuşatıcı bir anlayışla bu potansiyelin harekete geçirilmesi gerekir.

İşte bu zaruretle istişare ve faaliyet birimlerimizden biri olan Bilim Kurulları, meslek ve ihtisas komisyonları ile ülkemizin temel sorunlarını tespit, teşhis ve çözüm önerileri bağlamında bilimsel toplantılar, çalıştaylar, sempozyumlar, konferanslar, seminerler düzenlenerek, hazırlanan Raporlar ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bunlardan özellikle en önemlileri Türkiye’nin 10 Temel Sorunu ile ilgili komisyon çalışmalarıdır. Yedi Komisyon çalışmalarını tamamlayarak hazırladıkları Raporlarını vakfımıza teslim etmişlerdir. Tamamlanan bu raporlar şunlardır:

 1. Türkiye’de Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci Raporu,
 2. Türkiye’de Dini Hayat Raporu,
 3. Hukuk ve Yargı Sistemi Raporu,
 4. Tarım Su ve Çevre Raporu,
 5. Türkiye’de Yüksek Öğretim ve Bilgi Üretimi Raporu,
 6. Türkiye’nin Ekonomisi Raporu,
 7. Türkiye ve İslâm Dünyasının Jeopolitiği Raporu,

Eğitim, Sağlık, İletişim alanında yapılan çalışmalar sonlandırılmak üzeredir.

 1. EĞİTİM VE OKUL ÇALIŞMALARI

Eğitim, bir milletin asla vaz geçemeyeceği, yükseliş ve yücelişinin, istiklal ve istikbalinin yegâne teminatıdır. Ancak bu hayati alanda Türkiye henüz istenen hedefi bir türlü yakalayamamıştır. Eğitim-öğretim kurumları fiziki şartlar ve teknik donanım bakımından önemli imkânlara kavuşmuş ise de, İlim, İrfan, Hak ve Hakikati arayan, yüksek ahlak, ideal ve meslek sahibi nesilleri yetiştiren bir milli eğitim sistemine ülkemiz henüz kavuşamamıştır. Ruhunu, özünü kaybetmiş bir eğitim sistemi hala sorunlu olmaya devam etmektedir.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak bu alana katkı amacıyla eğitim komisyonumuz temel eğitim ve kültür faaliyetlerini planlayarak çalışmalar yapmaktadır.  Gençler, Hanımlar ve yetişkinler arasında medeniyetimizin kurucu metinleri üzerinde araştırma, okuma ve atölye çalışmaları yapılmakta, Dini, Sosyal, Kültürel ve Güncel alanlarda önemli konuların işlendiği sohbetler, seminerler ve konferanslar ilgiyle izlenmektedir.

2017 yılında vakfımızda yapılan konferanslar:

 1. 04 Şubat 2017 günü saat 14.00 de Prof. Dr. Nadim Macit tarafından sunulan “Ortadoğu’yu İşgalin Teolojik Şifreleri” konulu konferans,
 2. 05 Nisan 2017 günü saat 19.00 da Prof. Dr. Cağfer Karadaş tarafından sunulan “Akaid’in önemi “ konulu konferans,
 3. 23 Aralık 2017 günü saat 13,30 da ATO Meclis Başkanı Nuri Gügür tarafından sunulan “Ortadoğu Jeopolitiğinde Türkiye” konulu konferans,
 4. 30 Aralık 2017 günü saat 13,30 da Mehmet Çiçek tarafından sunulan “Asımın Neslinin Sorumluluğu” konulu konferanslar düzenlenmiştir.

Ayrıca vakfımızın eğitim alanında yaptığı en önemli çalışmalardan birisi de okul yatırımlarıdır.

Vatanını ve milletini seven, yüksek ideal, ahlak sahibi ve kendi medeniyet değerlerini tanıyan, çağı okuyan, nesillerin yetişmesi amaç ve hedefimizi AYÇ Yeni Çizgi Okulları bünyesine iştrakle, eğitime yeni bir model sunma çabamız devam etmektedir.

 

 1. YAYIN ÇALIŞMALARI
 1. Eğitimin temeli bilim, kültür ve sanattır. Çağımızın iletişim teknolojisindeki baş döndürücü gelişme, sosyal medya, küresel yabancı kültür ve ideolojilerin yıkıcı etkisinden, zihinlerin işgalinden kurtulması; kendi medeniyet değerlerimizin ortaya konulmasına bağlıdır. Bu amaca yönelik olarak vakfımızın kuruluşu AY YAYINCILIK bünyesinde Medeniyet Serisi, Fikri Eserler Serisi, İslami ilimler serisi ile devam eden yayın çalışmalarımız devam etmektedir.  
 1. Geleneğimizin kurucu metinlerinin yeniden anlaşılması bağlamında Medeniyet Serisinde;
 1. Prof. Dr. Cağfer Karadaş tarafından “İslâm akaidi”,
 2. Prof. Dr. Kadir Gürler tarafından “Hadis ve sünnet Anlayışımız”,
 3. Prof. Dr. Hilmi Demir ve Doç. Dr. Muzaffer TAN tarafından “İmam-ı Maturidi”,
 4. Prof. Dr. Yunus Apaydın tarafından “Fıkıhın Kaynakları (Nass ve İçtihat)”,
 5. Prof. Dr. Mürteza Bedir tarafından “Ebu Hanife (Entelektüel Biyoğrafi)”,

 

 1. İslâmi İlimler serisinde;
 1. Prof. Dr. Kadir Gürler, Yard. Doç. Dr. Fatih Mehmet Yılmaz tarafından, “Hadis ve Sünnet”
 2. Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur tarafından “Fetvada Dil ve Üslup”,

 

 1. Fikri Eserler Serisinde;
  1. Prof. Dr. Nadim Macit tarafından “Teo-Stratejiler ve Türkiye”
  2. Fatih Acar tarafından “Yöneticiliğin ve Başarının Ana Kriterleri”
  3. Prof. Dr. Hilmi Demir tarafından “Gülen Örgütü” Vakfımız Ay Yayınları arasında yayımlanmıştır.

Anlık haberleri, usta yazarları ve yorumları ile internet haber sitemiz, “Ana Haber Gazete” ismiyle www.anahaberyorum.com adresinde dijital iletişim ve yayın çalışmaları devam ettirilmektedir.

Yayın Kurulumuz her hafta Cuma günleri öğleden sonra toplantılarını aksatmadan yaparak,  Vakfımızın diğer basılı yayınları ve “Anahaber İnternet gazetesi” yayın faaliyetini yakından takip ve koordine etmektedir.

Hayrullah Başer, Necmettin Türinay, Kerem Altun, Mehmet Çiçek, Recep Kırış, Şazeli Çügen, Ali Boğa, Cemil Çelik, Mahmut Özbay, Doğan Atay, Ali Aydın, Osman Aslan’dan oluşan “Ortak Söylem ve İstişare” heyeti, 15 günde bir toplanarak gündeme aldıkları önemli konuları müzakere ve değerlendirmektedir. Varılan ortak kanaat ve görüşler kaleme alınarak, Ana Haber Gazete’nin YORUM-ANALİZ köşesinde yayımlanmaktadır.

 

 1. GENÇLİK KOLLARI FAALİYETLERİ

Gençlik geleceğimizdir. Gençliğini ihmal eden, önemsemeyen bir millet geleceğini kaybeder. Medeniyet yeni nesillerle inşa edilir. Medeniyetini inşa edemeyen milletler, başka kültür ve medeniyetlerin gönüllü kölesi olur.

Bu nedenle vakfımızın asıl hedef kitlesi gençlerimizdir. Gençlerimizin eğitim hayatına maddi ve manevi destek yanında; kariyer, kimlik, kişilik ve şahsiyetlerinin oluşumuna, sevgi, saygı ve yüksek ideale sahip ahlaklı olarak yetişmelerine katkı sunmak temel amaç ve hedeflerimizdendir. Gençlik kollarımızda görev alan gençlerimiz, derslerinden arta kalan zamanlarında kendilerini hayatın içinde yetiştirecek sosyal, kültürel etkinliklerde, vakfımızın bütün birimlerinde aktif bir şekilde yer almaktadırlar.

Gençlik kollarımızın yaptığı faaliyetlerden bazıları aşağıda sunulmuştur:

 1. 14 Ocak 2017 Cumartesi Günü saat 10.00 da kahvaltılı toplantı,
 2. 06-10 Mayıs 2017 Tarihleri arasında DİB. KAGEM tarafından düzenlenen Gençlik Fuarına iştirak edilmesi,
 3. 14 Mayıs 2017 Pazar Günü Genel Başkan Yardımcısı Adnan Yıldırım’la Sinem Kafe’de Kahvaltılı toplantı,
 4. 06/ 07/ 08 Ekim 2017 Tarihlerinde Kızılcahamam Belediye tesislerinde 2017-18 Eğitim-Öğretim Yılında yapılacak faaliyetleri stratejik Eylem planı çerçevesinde planlama çalıştayı,
 5. 30 Eylül 2017 günü Gençlik Kolları tarafından organize edilen Asım Keser tarafından sunulan “Anadolu sevdamız- Bir Anadolu Masalı” konulu konferans,
 6. 09 Aralık 2017 günü Gençlik Kolları tarafından organize edilen Eğitimci-Yazar Halit Ertuğrul tarafından “Gençlik ve Aile” konulu Söyleşi,
 7. Dijital yayın yapan Genç Nokta Dergisinin çıkarılmaya başlanması,
 8. 27 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 19.00 da vakıf merkezinde Mehmet Akif Ersoy’u anma programı yapılması,
 9. Osmanlıca Kursu, Akaid-Amentü Dersleri, Hukuk Tarihi okumaları, Atölye çalışmaları ile faaliyetlerini sürdürmektedirler.
 1. KADIN KOLLARI FAALİYETLERİ

Kadın ailenin, aile bir milleti millet yapan, yeni nesillerin yetişmesi ve inşasında en önemli unsurdur. Kadınlarını ihmal eden, onlara saygın yeri açmayan millet ve kurumlar hayatlarının en önemli hatasını yaparlar. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır özdeyişi, bu gerçeği ifade etmektedir. Kadın kolları organizasyonu ile hanımlar, vakfımızın bütün birimlerinde aktif bir şekilde görev almakta ve çalışmalarımıza katılmaktadırlar.

Kadın Kollarının organizasyonu ile her hafta Perşembe günleri Din Görevlisi, Kur’an Kursu Öğretmeni Kübra Coşkun tarafından verilen Tefsir, hadis ve Peygamberimizin hayatı ve İlm-i hal dersleri devam etmektedir.

Ayrıca kermes ve kahvaltılı toplantılarla vakıf giderlerine ve öğrenci burslarına destek vermekte STK lar bünyesinde yapılan hayır çalışmalarına bizzat katılmakta ve katkıda bulunmaktadırlar. 

 1. SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

Vakfımız Sosyal Faaliyetler Komisyonu, gerek birimlerimizde görev alan, gerekse vakıf faaliyetlerimize katılan, destek veren dostlarımız arasında kaynaşma, dayanışma, sevgi temelli bir dostluğun gelişmesi amacıyla sosyal, kültürel faaliyetler, tatil, gezi ve buna benzer etkinlikler, iş birliğini, paylaşmayı sağlayacak çalışmalarımızı organize etmektedir.

Bu anlamda kahvaltılı buluşmalar, piknikler düzenlemiş olup, ayrıca üyelerimiz ve vakıf dostlarımız arasında doğum, hastalık, ölüm, evlenme gibi önemli olayların; Elektronik Posta ve mesaj yolu ile duyurularını yapmaktadır.

 1. 21 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 10.00 da Jest-Oran tesislerinde vakıf dostları ile kahvaltılı toplantı,
 2. 24-31 Mayıs 2017 Tarihleri arasında Antalya- Belek Ak Palas Otelde “Sevgi Toplumu Ramazan Buluşması”,
 3. 05 Haziran 2017 Salı Gününü Mütevelli üyeleri ve Danışma Meclisi üyeleri ile iftar,
 4. 10 Haziran 2017 Cumartesi günü Başkent Öğretmenevinde Geleneksel iftar,
 5. 16 Haziran 2017 tarihinde İzmir Şubemiz tarafından iftar,
 6. 17 Haziran 2017 Tarihinde Çorum temsilciliğimizle iftar verildi.
 7. 19 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 15.00 de Ramazan Bayramı Bayramlaşması yapıldı,
 8. 04-07 Ağustos 2017 Tarihlerinde Balkan Gezisi,
 9. 09- 15 Eylül 2017 Tarihlerinde İzmir Çeşme Famly Clap Otelde “Geleneksel Sevgi Toplumu Tatil Buluşması”,
 10.  04 Eylül 2017 Pazartesi Günü saat 13,30 da Vakıf merkezinde Kurban Bayramı Bayramlaşma programı,
 11.  04-07 Aralık 2017 Tarihleri arasında Haymana Gros Otelde “Geleneksel Sevgi Toplumu Kış buluşması” yapıldı.
 1. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞ BİRLİĞİ

Vakfımız ile aynı hedefi benimsemiş sivil toplum kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlama ve işbirliğimizi geliştirmek amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. STK larla birlikte yapılan belli başlı faaliyetler.

 1. İnfak Vakfı ile yapılan iş birliği çerçevesinde Halep Mağdurlarına yardım kampanyası ile yapılan bağışlar 20.21.22 Ocak 2017 tarihinde mağdurlara ulaştırılmıştır.
 2. İnfak vakfı, Araştırma ve Kültür Vakfı ve vakfımızın ortak çalışması ile 02,03,04, Haziran 2017 tarihlerinde Diyarbakır, Mardin ve Şırnak-Cizre’de sivil toplum kuruluşları ile ortak iftar verilmiştir.
 1. ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER

  Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, amaçları doğrultusunda, şartları oluşan yerleşim birimlerinde şube veya temsilcilikler oluşturur. Halen 1. İstanbul, 2. İzmir, 3. Kayseri, 4. Konya, 5. Osmaniye, 6. Yozgat 7. Van 8. Bursa 9. Sivas 10. Eskişehir illerinde vakfımızın şubeleri bulunmaktadır.

Vakfımızın halen 1- Burdur - Gölhisar, 2- Adıyaman, 3- Aydın, 4- Çankırı, 5- Çorum, 6-Kırıkkale, 7-Kütahya, 8-Simav, 9-Denizli, 10-Burdur 11-Akşehir, 12 Karaman, 13-Şanlıurfa, 14- Bolu, 15-Kahramanmaraş temsilciliklerine ilaveten 2017 Yılında: 16- Adana, 17- Amasya, 18- Doğubeyazıt, 19- Antalya-Manavgat, 20- Çorum-Osmancık 21- Samsun yerleşim birimlerinde temsilciliklerimiz açılmıştır.

Şube ve temsilciliklerimiz de Stratejik Eylem Planı çerçevesinde eğitim, kültür, sanat, konferans, seminer ve benzeri faaliyetlerini Genel Merkez faaliyetleri paralelinde devam etmektedirler.

 1. TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARI, BÖLGE TOPLANTILARI

Vakfımızın Kurumsallaşma faaliyetleri ve teşkilatlanma çalışmalarını gerçekleştirmek için 2017 yılında;

 1. 04 Mart 2017 Tarihinde Bursa,
 2. 05 Mart 2017 Tarihinde Eskişehir,
 3. 17 Mayıs 2017 Günü Şanlıurfa,
 4. 18 Mayıs 2017 Günü Adıyaman,
 5. 21 Temmuz 2017 Tarihinde Burdur, Gölhisar,
 6. 22 Temmuz 2017 Tarihinde Muğla-Fethiye
 7. 23 Temmuz 2017 Tarihinde Denizli’de Aydın Temsilciliğinin de katıldığı il ve bölge toplantıları yapılmıştır.
 1. KURUMSAL FAALİYETLER

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı;

 • İslam’a bağlı, milli değerlere saygılı,
 • Adalet, hukuk, insan hakları ve ahlak ilkelerine bağlı,
 • İlim, akıl ve hikmeti rehber edinen,
 • Hür düşünceye dayalı, istişare ve müzakereye önem veren,
 • Ötekileştirmeyen ve nefret dilini reddeden,
 • Sevgi, saygı ve kardeşliği esas alan,
 • Doğru haber, akıl ve hissi selimin rehberliğinde, bilim ve bilimsel düşünceyi esas alan,
 • Rüya ve ilhamla amel etmeyen,
 • Ehli kıbleyi tekfir etmeyen,
 • Vahiy ve Risalete dayalı İslam düşüncesini esas alan,
 • Aynı ideali paylaşan kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliğine önem veren
 • Bir eğitim, kültür ve medeniyet hareketidir.

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı misyonuna, amaç ve hedeflerine ulaşmak için hazırladığı üç yıllık Stratejik Plân çerçevesinde, stratejik eylem planına bağlı olarak köklü mazisi, binlerce gönüllüsünün sevgi, saygı ve sempatisi ile stratejik Yönetim anlayışıyla millete hizmet yolunda daha emin adımlarla yürüme kararlılığındadır.

Bütün bu çalışmalar, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube ve Temsilcilik Yönetim Kurulları ile ülkemizin bütün yerleşim birimlerinde açıklık, şeffaflık ve yasal meşruiyet çerçevesinde Kurumsal Yapıları ile büyük bir özveri ve gönüllülük içinde, sadece Allah rızasını gözeterek sürdürülmektedir.

Yönetim Kurulu olarak Mütevelli Heyetinin bilgi ve takdirlerine arz ederiz.         21.04.2017

 

                                                                            YÖNETİM KURULU

 

 

                                                                            Hayrullah BAŞER
                                                                            Başkan

 

                Kerem ALTUN                          Şazeli ÇÜGEN                        Abidin MEMİLİ
                Başkan Yardımcısı                  Başkan Vekili                        Başkan Yardımcısı             

      

 

                Adnan YILDIRIM                       Mehmet ÖZTÜRK                Raif AK
                Başkan Yardımcısı                   Genel Sekreter                       Genel Muhasip
 
 

 

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz