Ara
23/01/2020

ÜLKEMİZDE AİLENİN DURUMU VE AİLE POLİTİKALARI RAPORU

Raporu PDF olarak okumak için tıklayınız

 

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, kendi mevzuatında belirlenen özel amaçlarını gerçekleştirme gayretindedir. Ancak bir sivil toplum kuruluşu olarak içinde yaşadığımız hayatın ve ülkenin sorunlarına duyarsız kalmamız da mümkün değildir. Bu hem vicdani duyarlılık hem de ülkemize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir.
Ülkemizin dünya ülkeleri sıralamasında gelişmişlik, refah seviyesi, toplumsal mutluluk ve huzur gibi kriterler bakımından gelişmekte olan ülkeler kategorisinde, ikinci ligde yer almasına hangi vatandaşımız duyarsız kalabilir? Bu bağlamda sorunlarımız ve kaygılarımız da artarak devam ediyor. Sorunsuz bir topluluğun olmadığı gerçeğini biliyoruz. Ancak bunun yoğunluğu hususunda bir dengenin bulunması da elzemdir.
Sorunların üstesinden gelmek, bir bakıma birinci lige yükselmek, milletin topyekûn mücadelesi ile mümkündür. Devlet organları yasama, yürütme, yargı, üniversiteler, sanayi ve işçi kuruluşları, esnafı, tüccarı ve sivil toplum kuruluşları bu yarışta elbirliğiyle yer almak zorundadır. Her şeyi iktidardan beklemek ve sadece eleştirmek, şikâyet etmek yetmez, çözüm üretmek de gerekir.
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı olarak, ülkemizin temel sorunlarını, Medeniyetimizin yeniden inşa tasavvuru ile milli, manevi kültürel değerlerimizi, bilimsel ilkeler çerçevesinde, alanında uzman düşünce ve bilim insanları ile çalışarak; sorunların tespit, teşhis ve çözümlerini içeren raporlar hazırlayarak, ilgili kurumlar ve kamuoyu ile bir süreden beri paylaşıyoruz. Şimdiye kadar, Eğitim, Hukuk, Ekonomi, Tarım, Yüksek Öğretim, Dini Hayat, Milli Birlik Kardeşlik, Güneydoğu Anadolu, Türkiye’nin Jeopolitiği ve Türkçe Dil sorunları üzerine on rapor yayınlamış bulunuyoruz.
Son zamanlarda “kadına şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, İstanbul Sözleşmesi, 6284 Sayılı Yasa” üzerinden tartışılan “aile sorunları” ile ilgili olarak Değerli Siyaset ve Devlet adamı Cemil Çiçek Bey tarafından bir çalışma yapılması teklifi üzerine, aile sorunlarını ele alan ve çözüm önerileri sunan “Ülkemizde Ailenin Durumu ve Aile Politikaları Raporu” onbirinci rapor olarak hazırlanmış bulunmaktadır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mevzuatları gereği kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve ailelere verilen destek ve uygulanan sosyal politikalar üzerinden yürütülen hizmetlere rağmen, sorunların temelden çözülemediği gibi daha da karmaşık hale geldiği gözlemlenmektedir.
Elimizin altındaki raporun dikkat çeken en önemli yanı; kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve ailelere, bireyi esas alarak yapılan destek ve hizmetler yerine, kişilere ait sorunun aile içinde ve aileyi destekleyerek çözümlenmesini esas alan “aile odaklı yeni bir program” sunmuş olmasıdır.
Bu raporun hazırlanmasında teşvik ve yönlendirmeleri ile Sayın Cemil Çiçek Beye, Komisyona başkanlık ve moderatörlük yapmak suretiyle raporun planlanan sürede tamamlanmasını sağlayan Dr. Necmettin Türinay’a, Komisyon üyelerinin hazırladığı metinleri büyük bir titizlikle gözden geçiren ve yaptığı önemli katkılarla rapora dönüştüren ve editörlük görevini üstlenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eski Müsteşarı Nesrin Afşar Çelik’e, fikri katkılarıyla emeklerini esirgemeyen Prof. Dr. Mustafa Aydın, Tacettin Güneş, Zeynep Şen Sayımlar, Temindar Aytekin, Ercan Şen’e ayrıca teşekkür ederiz.
Gerçek bir fikir ve emek mahsulü olan bu raporun Cumhurbaşkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Siyaset ve Bürokrasi kadrolarının çalışmalarına ufuk açıcı bir katkı sağlayacağı dikkate alınarak değerlendirileceği inancı ile ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

 

Hayrullah BAŞER
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz