Ara

Son Eklenenler


20/08/2020

HİCRETİN 1442. YILI… Devamı

19/08/2020

BİDEN’İ TEL’İN EDİYOR,… Devamı

01/08/2020

VAKFIMIZ DOSTLARI ONLİNE… Devamı

20/07/2020

VAKFIMIZIN 2020-2023 STRATEJİK… Devamı

18/07/2020

Vakfımız Genel Kurul… Devamı

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı 6. Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

24/03/2018

Vakfımız Danışma Meclisi Toplantısı 24 Mart 2018 Cumartesi günü Vakfımız Konferans salonunda Mehmet SOLMAZ’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Danışma Meclisi Başkanı Mevlüt AYHAN’ın açış konuşmasından sonra Divan seçimine geçildi. Şazeli ÇÜGEN, Mustafa DORA ve Aydın ŞIK’tan oluşan Divan, Toplantı Gündemini okudu ve daha sonra Vakıf tanıtım Sinevizyon gösterisi yapıldı.

Divan Başkanı Şazeli ÇÜGEN Vakfın faaliyetleri hakkında birim sorumlularını -sunumlarını yapmak üzere- kürsüye davet etti.

VAKIF FAALİYETLERİ

İlk olarak Vakıf Genel Müdürü Ali AY kurumsallaşma konusuyla danışma meclisi üyelerine bilgi verdi. Ali AY,  “Kurumsallaşma kapsamında yaptığımız çalışmaları samimiyetle, karşılık beklemeden yapan dünyevi menfaat gözetmeden Allah rızası için yapılan bir çalışma kurumsallaşmanın içinde teşkilatlanmanın önemine vurgu yaparak çalışmalardan bahsetmek istiyorum” dedi ve konuşması mevzuat çerçevesinde Vakıf işleyişini şu cümlelerle anlattı:

“Mevzuata dayalı, meşruiyete bağlı olarak yasal bir zeminde yer almaktayız. Yasal dayanağımız vakıf senedidir. Asıl sorumluluk sahibi olan karar organı mütevelli heyetimizdir.

Danışma meclisi istişari olarak işlev gören yönetimle eşgüdümlü çalışan bir organdır. Yasa gereği mütevelli sayısını 40’ın üzerine çıkaramadığımızdan dolayı çalışmalarımızı tüm Türkiye’ye yaymak maksadıyla Danışma Meclisi kurulmuştur. İcra işine yönetim kurulu bakmaktadır. İhtisas komisyonları eliyle işler yürütülmektedir.

3 yılı kapsayan stratejik plan yaptık bunu da eylem planına dökerek sistemsel kurumsal bir çalışma prensibi edinmeye gayret ettik. Vakıf Yönetmeliği yayınladık.

Görev tanımları da içinde olan belirli bir mevzuat hazırladık ve ilgili arkadaşlar ile paylaştık. Bu çalışmaları şube ve temsilcilikler ile paylaşarak ortak dil ve çalışma ile beraber çalışmalarda standartlaşmayı hedefledik. Bu çalışmalar neticesinde kurumsallaşarak vakıf çatısı altında ortak hareket sağlaması vesilesiyle mevzuata önem vermekteyiz.

Kurumsallaşma neticesinde çalışmaların tüm Türkiye’ye yayılmasını hedefliyoruz. Hizmet alanımızı genişletmek için çaba gösteriyoruz. Niyetimiz Vakfı kutsallaştırmak değil, samimi gayretle çalışmaları daha ileri götürmek için çalışıyoruz” dedi.

İkinci konuşmacı Mehmet ÖZTÜRK, Eğitim başlığı altında yaptığı konuşmasında,  “Teşkilatlanma başlığı ile ilgili konuda 4 başlığımız var: Eğitim, Yayın, Gençlik, Mali İşler çalışmalarımız vardır. Faaliyetlerimiz Vakıf 2017-2019 Stratejik Planı kapsamında yapılmaktadır. Vakıf misyonuna uygun nesillere hizmet edecek okulları yaygınlaştırmak için çaba harcıyoruz. Okullaşmayı yaygınlaştırmak, eğitim modeli geliştirmek, medeniyetimizin yeniden inşası çalışmalarını yaygınlaştırmak, seminer konferans organizasyonları yapmak gibi hedeflerimiz var.  Bu hedeflere ulaşmak için ATO ve MEB ile ortak çalışmalar neticesinde Dijital Çağda Eğitim Sempozyumu gerçekleştirdik ve bunu geleneksel hale getirme niyetindeyiz.” dedi.

Yayın ile ilgili sunumları için Kürsüye gelen Hüseyin AYAZ,  “Ay Yayıncılık” ve “Ana Haber Gazete” internet gazeteciliği gibi gayretlerimiz neticesinde güzel çalışmalar yapılmaktadır. Basılı ve görsel alanda yayınlar yapmaktayız. Basılı yayınlar Ay Yayıncılık, Görsel çalışmalar ise Ana Haber Gazete marifetiyle gerçekleştirilmektedir. Kitap yayıncılığı marifetiyle Medeniyet Serisi, Fikri Eserler Serisi, Kültür serisi kitapları yayınladık” dedi.

Vakıf Gençlik Kolları ile alakalı sunumları için Genel Başkan Yardımcısı Adnan YILDIRIM kürsüye davet edildi. “Gençlik ile birleşmeyen bir hareketin kıymeti yoktur, gençlik önemlidir” diyerek konuşmasına başlayan Adnan YILDIRIM, Gençlik Kollarının faaliyetlerini görsel olarak ayrıntılı bir şekilde sundu.

Vakıf çalışmalarının mali tablosunu sunmak üzere kürsüye gelen Genel Muhasip Raif AK, “6 sene önce 2 daire satın alarak başladık, geçen yıl 5’inci katı satın aldık ve 530.000 TL ye mal ettik, 3’üncü katı kiraladık, 192.000 TL tadilat, tamirat ve tefrişata harcadık, 143.000 TL borcumuz var. 120 öğrenciye aylık 18.000 TL burs veriyoruz. Stratejik planlama sonrası geliri 4 katına çıkardık ama yetmiyor” dedi.

YÖNETİM KONUŞMASI

Vakıf Faaliyet Birimleri Sorumlularının alanlarıyla ilgili sunumları bittikten sonra kürsüye gelen Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hayrullah BAŞER, şehir dışı ziyaretler, buluşmalar, iftarlar, faaliyetler üzerinde durdu ve medeniyet inşası alanında tekliflere açık olduklarını ifade etti.  “Kızılcahamam’da çalıştay yaptık, kurumsallaşma adına katkı sağladık. Teklifleri proje bazında verin ve taşın altına elinizi koyun. Biz tekliflere açığız. Medeniyetimizin yeniden inşası zaruridir. Şahsiyetli kimlikli bir nesil hedeflenmekteyiz. Bir vakıf kültürü oluşturmak istiyoruz. Vakfın bazı faaliyetlerini ekonomik sıkıntı nedeniyle bıraksak mı diye düşündük ama iyi ki bırakmamışız. Borç yiğidin kampçısıdır. Desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah BAŞER, Vakıf Yönetimi olarak ortaya koymak istediğimiz hedeflerimiz var ve bu hedefler için çalışmalar yapıyoruz.  Kamu yararına çalışan Vakıf olma konusunda girişimleri artırarak bu statüyü almaya çalışıyoruz.  Nöbeti devredeceğimiz bir ekip bekliyoruz. Gençler bu noktada önem arz ediyoruz” diyerek Vakıf çalışmalarına her türlü destek verenlere teşekkür etti.

 

Divan Başkanı Şazeli ÇÜGEN,  “Veren el alan elden üstündür” diyerek Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah BAŞER’e konuşmalarından dolayı teşekkür etti.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Danışma Meclisi komisyon çalışmalarına geçildi. Eğitim, Yayın, Gençlik, Mali İşler ve Kurumsallaşma başlıklarında komisyonlar oluşturuldu. Aşağıda isimleri yer alan danışma meclisi üyeleri komisyonlarda gönüllülük esasına göre görev aldılar ve ayrı ayrı mekanlarda çalışmalar yaparak Komisyon Raporlarını hazırladılar.

EĞİTİM

KOMİSYONU

YAYIN KOMİSYONU

GENÇLİK KOMİSYONU

MALİ İŞLER KOMİSYONU

KURUMSALLAŞMA KOMİSYONU

Talip ÖZDEŞ

Ömer GÜLSEREN

İbrahim GÜLSU

Abdülbaki BİLGİN

İsmail KÖSEM

Hasan MUTLUOĞLU

Mehmet SOLMAZ

Abdullah ÇAKMAK

Kezban AY

Mehmet ÖZTÜRK

Alaattin DURALİ

Figen AK

Kerem ALTUN

Mevlüt AYHAN

Hüseyin AYAZ

İbrahim KUMAŞ

Edip Ahmet CEYLAN

Osman ARSLAN

İsmail AYDIN

İbrahim URAL

 

Adnan YILDIRIM

Aydın ŞIK

Mahsun ŞAHİN

Aykut COŞKUN

Atalay ŞAHİN

Ali AYDIN

Nurullah ÖPÖZ

Ahmet Furkan KURTBEY

Asım YILDIZ

Yaşar Onur DARILMAZ

Hüseyin BALKIZ

Cahit TAŞDEMİR

Nurettin TANRIVERDİ

Mecnun YILDIZ

Raif AK

Akif ASLAN

Alpaslan KUMAŞ

Mehmet KARABACAK

Erol GÜROL

Ekrem MEYDANLI

Ahmet TEPE

Haluk KÖSEOĞLU

Celalettin ÖLMEZ

 

Ali AY

Süleyman ATA

Süleyman HAVADAR

Mustafa UYSAL

Cemal ŞEN

İsmail Hakkı ERDEM

İsmail Hakkı ÇITIR

İbrahim USTA

Vedat CANPOLAT

 

Eğitim, Yayın, Gençlik, Mali İşler ve Kurumsallaşma Komisyonları hazırladıkları raporları Danışma Meclisi üyelerine sundular. Gençlik Komisyonu Raporunu Aykut COŞKUN, Kurumsallaşma Komisyonu Raporunu Ali AY, Yayın Komisyonu Raporunu Hüseyin AYAZ, Eğitim Komisyonu Raporunu Ömer GÜLSEREN ve Mali İşler Komisyonu Raporunu Mehmet KARABACAK katılımcılarla paylaştılar.

DANIŞMA MECLİSİ YENİ YÖNETİMİ

Komisyon raporlarının paylaşılmasından sonra Danışma Meclisinin Yeni Yönetimi için Mevlüt AYHAN, Ömer GÜLSEREN, Vildan ÇİÇEK, Aydın ŞIK, Kezban AY isimleri teklif edildiler ve oybirliğiyle seçildiler.

SERBEST KONUŞMALAR

Danışma Meclisinin son bölümünde görüş, öneri ve temennilere geçilerek “Serbest Konuşmalar” yapıldı.

Mehmet ÖZTÜRK: “Bizim yayın komisyonumuzu şu çalışmayı haberleştirmesi gerekmektedir. Vakıf faaliyetlerinin haberlerinin sık ve düzenli olarak yapılmalı, gençler sorumluluk almalıdır. Genç nokta ve Ana Haber Gazete olarak yapılması iyi olacaktır.”

Abdullah ÇAKMAK: “Hem merkez hem de taşra teşkilatlanmasını tebrik ediyorum. STK’lar içerisinde böyle bir organizasyonu takdir ediyoruz. Enstitü, Think-Tank  gibi hususlarda daha kurumsal daha profesyonel bir hal alınmalıdır. Bu işin ilerisinde üniversiteye kadar varması iyi olacaktır. Diğer kuruluşlarla işbirliği yapılmalıdır. Kollektif çalışma konusunda daha özenli çalışmalıyız.

Mecnun YILDIZ: İstanbul’dan katılım sağlamaktayım. Vakfın en hayırlısı en çok ihtiyaç duyulan konuda çalışmalar yapandır, eğitim konusunda cemaatler, yapılanmalar neticesinde kurulan her organizasyon kendi dinimiz olmuş. STK’lar bu konuya kafa yormalıdır. Din adına hasta topluluklar olmuşuz. Tedaviye ihtiyacımız var 15 Temmuz’dan sonra bir dönüşüm gerekli bununla ilgili bir komisyon kurulmalıdır. STK’ların kendi etrafına ördüğü duvarları yıkmalıyız. İletişimimiz önemli!”

Şazeli ÇÜGEN: “Siz böyle toplum sıkıntılarını kendilerinize dert ediniyorsanız.”

Zeynel BALKIZ: “Küçük bir sıkıntıdan sonra ferahlatıcı bir toplantı olması iyi geldi.  Ruh yenilemesinde bulunma imkanı elde ettik. Konuşmacılar ülke içerisinde bulunduğu durumu açık bir şekilde ifade ettiler. Bir hususa dikkat çekme istiyorum. İçinde bulunduğumuz cemiyette ciddi bir sıkıntı var, siyasi parçalanmışlıkların ülkemizi teşkil eden grupları ayrı ayrı değil tamamını etkileyen bir süreç yaşıyoruz. Çare ararken de ifadelerin son derece sert bir üslup kullanıldığını ve bunun neticesinde ötekileşmenin arttığını gözlemliyorum. Mücadele Birliğinin kardeşlik ruhuna ihtiyacımız var. Bugün modele ihtiyacımız var. Bu parçalanmışlığın içinde öne çıkma imkanımız var. Birlik olalım, kardeş olalım ve bu kardeşlik modelini de her kesime yaymaya gayret edelim.”

Talip ÖZDEŞ: “Ehli kıble tekfir edilemez, o kadar çok tasarruf yapılıyor ki, ötekileştirici kutuplaştırıcı fitneden çıkılmalıdır. Güzel ahlak en güzeli, prensipler yok, ibadetlerin içi boşaltılıyor. İlkeli olunmadığı zaman toplumda önü alınmadığı takdirde toplum için iyi olmayan duruma çıkıyor. Yanlış olan şey mutlak itaatin Allah yerine kullara yapılmasıdır. Aklın farklı kesimlere kiraya verilmesidir. Dışlamayan, düşmanlaştırmayan, güzel ahlakı ortaya koyan bir yapı olması gerekmektedir. Ve o ruhu görüyorum. Sistemleştikten sonra daha sağlıklı ilerleyecektir.”

Mehmet ÇİÇEK:  “İstişare ederek bu istişarelere uyarak devam edilmesi güzeldir. Birileri düşünsün birileri bizim adımıza karar alsın diye düşünüyoruz. Hepimiz şikayet ediyoruz, cemaatler vb. yüzünden savruldu bugünlere gelindi. Bunlar kesinlikle planlanmış programlanmış organizasyondur. Şikâyet etmenin anlamı yoktur, önlem alamayanlar biziz. Cemaat tartışmalarının arkasında kesinlikle Vatikan vardır.

İçinde bulunduğumuz ortam vakıf tarafından güzel etüt edilmelidir. Eğitim konusunda en istifade ettiğim program Dijital Çağda Eğitim Sempozyumu oldu. Pratikte karşılığı olmayan hiçbir nazariyenin karşılığı yoktur. Biz bu eğitim modelini pazarlamalıyız. Türk Milli Eğitimini daha sonrada Türk Kültür Bakanlığını inşa ve ihya etmek zorundayız.

Manevi mimarlarımız, Mevlana, Hacı Bektaş, Ahmet Yesevi, Yunus Emre deriz. Anadolu’nun İslamlaşmasının ana mimarlarından biri Ahi Evran’dır. Diğerlerinin yaptığı şeyi kurumsallaştırmıştır. Eğitimle kurumsallaştırmıştır. Çıraklıktan Kalfalığa geçişte Kur’an’ın 1/3 ezbere bilecek ve öğrenecek, kalfalıktan ustalığa geçişte hafızlık ve fıkıh alanında uzmanlık aranmıştır.

Bulunduğumuz alandaki malzemeyi çok iyi irdelememiz gerekiyor. (Çiftlik Bank)

Din kavgası değil, siyasi erk kavgasıdır. Temel görevlerden birisi, Ahi Evran’ın metot ve yolunu uygulamaktır. Okulda da esnafta da uygulamak gerekir.”

İbrahim KUMAŞ: “Milletim uyan dedik hala uyanmadık! Türkiye’nin etrafında olanlar, Türkiye’de de olabilir ondan dolayı tedbirli olmak lazım .”

Mahsun ŞAHİN“Umudumuz bu gençliktir, destekleriniz boşa gitmeyecektir. Gençlik olarak imkanlarımızın farkındayız.

Hayrettin YÜCEL“Sizler mücadele gençliği olarak marka bir değer oluşturdunuz. Gençliğin idari ve mali noktada özerk olması Anadolu gençliğini marka hale getirecektir.”

Hayrullah BAŞER: “Çok şey söylendi şuan eylem zamanı! Konuşulanlar kişiler ise geri kalmış toplumlardır, proje konuşuyorsak ileri giden toplumdur. Şimdi projeleri, pratiğe geçirme vaktidir. Eleştirileri yapın ama vefada gösterin. Emekli olup da vakıfta olan büyüklerinizi kutluyorum. Bu dönem zorda kaldık aldıkları maaşın yarısını alarak bu çarkı döndürmeye çalışıyoruz. Aidatları ödeyeceğiz ki güzel şeyler olacaktır. Gidemediğimiz iki il var: Rize ve Hakkari, oralara gençlik hazırsa biz gitmeye hazırız.

Belli süreçten geçen konuları projelendirip hayata geçiriyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz. Cebimiz gençliğe her zaman açık, gençliğin hiçbir faaliyetini engelleyecek bir durum olamaz.

İller arası koordinasyon ve profesyonelleşme konusunun üzerinde duruyoruz.

 

Kamu Yararı unvanını almak için uğraşıyoruz. Üniversiteye giden yolda önemli bir organizasyon haline gelmeliyiz. Nöbeti devretmeyi bekliyorum. Yerimize gençleri bekliyoruz. Bu bayrağı daha iyi taşıyacak arkadaşlar mutlaka var.

 

Mesajları aldık, bu çerçevede çalışmaya devam edeceğiz.

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz