Ara

Son Eklenenler


20/08/2020

HİCRETİN 1442. YILI… Devamı

19/08/2020

BİDEN’İ TEL’İN EDİYOR,… Devamı

01/08/2020

VAKFIMIZ DOSTLARI ONLİNE… Devamı

20/07/2020

VAKFIMIZIN 2020-2023 STRATEJİK… Devamı

18/07/2020

Vakfımız Genel Kurul… Devamı

DİJİTAL ÇAĞDA EĞİTİM SEMPOZYUMU 3 MART 2018 TARİHİNDE YAPILDI

03/03/2018

Vakfımız, Ankara Ticaret Odası (ATO) işbirliği ve Millî Eğitim Bakanlığının desteği ile 03 Mart 2018 Cumartesi günü, ATO Meclis Salonunda “Dijital Çağda Eğitim Sempozyumu” düzenledi.

Dijital Çağda Eğitim Sempozyumuna; TBMM -geçmiş dönem- Başkanı ve Ankara Milletvekili Cemil ÇİÇEK, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih AKTEKİN, Ankara Millî Eğitim Müdürü Vefa BARDAKÇI, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hayrullah BAŞER ve Yönetim Kurulu Üyeleri, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN, Prof. Dr. Hayati AKYOL, Yrd. Doç. Dr. İsmail CANSIZ, Yrd. Doç. Dr. Necmettin TÜRİNAY, Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN,  Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU,  Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Prof. Dr. Cafer MARANGOZ, Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU, Yozgat eski Milletvekili Mehmet ÇİÇEK, Muğla eski Milletvekili Ali BOĞA, 23. Dönem Van Milletvekili Kerem ALTUN, Tokat eski Milletvekili İbrahim KUMAŞ, MEB Eski Genel Müdürleri Mehmet CAN, Murat Bey BALTA ve Hasan KAPLAN, Ankara ilçe millî eğitim şube müdürleri, Ankara’dan okul müdürleri, öğretmenler ve Üniversite öğrencileri, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Şube Başkanları, temsilcileri ile eğitimcilerden oluşan geniş bir katılım olduğu gözlenmiştir.

Sempozyum, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM ve Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hayrullah BAŞER’in protokol konuşmalarıyla başladı.  

Sempozyum, alanında uzman bilim adamlarının sunumlarıyla bir özel oturum iki de ayrı oturum şeklinde gerçekleşti. Özel Oturumda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necmettin TÜRİNAY, “Eğitim Felsefemiz ve Geleceğimiz”  konulu ilgi ve dikkatle takip edilen bir konuşma yaptı.

Sempozyum I. Oturumunda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayati AKYOL oturum başkanlığı görevini ifa etti. Sempozyum sunumlarında “Okulda Üniversite: Üniversite-Okul Ortaklığına Dayalı Bir Öğretmen Yetiştirme Modeli” konu başlığı, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN; “Öğretmen Yeterlikleri”  konu başlığı, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih AKTEKİN ve “Eğitim-Öğretimde Teknoloji Kullanımı ve Öğretmen” konu başlığı, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU tarafından katılımcılara aktarıldı.

Öğleden sonra Sempozyum II. Oturum MEB Emekli Ortaöğretim Genel Müdürü 23. Dönem Van Milletvekili Kerem ALTUN oturum başkanlığında yapıldı. “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş ve Sınavlar”  konu başlığı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK; “Yükseköğretimde Yapılanma” konu başlığı, Medipol Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer MARANGOZ; “Beceri ve Benlik Eğitimi Alanında Bir Eğitim Modeli Önerisi: AYÇ Eğitim Modeli” konu başlığı ise ANKARA AYÇ Okulları Kurucu Temsilcisi Mehmet ÖZTÜRK tarafından sunuldu.

Dijital Çağda Eğitim Sempozyumunun genel değerlendirmesi Prof. Dr. Hayati AKYOL tarafından yapıldı.

Sempozyum konuşmalarından ilk olarak Vakıf Başkanımız Sayın Hayrullah BAŞER’in açılış konuşmasını paylaşıyoruz:

Sayın Millî Eğitim Bakanım,

Sayın TBMM Başkanım,

ATO’nun Değerli Başkanı,

Değerli Panelistler, konuşmacılar,

Muhterem misafirler

Vakfımızın Ankara Ticaret Odası ve AYÇ Ankara Yeni Çizgi Okullarıyla, Milli Eğitim Bakanlığı’mızın desteğiyle yapmış olduğu EĞİTİM SEMPOZYUMUNA hoş geldiniz.

Katılımınız nedeniyle teşekkür ederim. Saygılar sunarım.

Bugün insan hayatında eğitimi konuşmak için toplandık ve buradayız. Ve şunu hepimiz biliriz ki, canlı-cansız bütün varlıkların varoluş sürecinde eğitim ilişkisi vardır. Ancak biz bugün insanın eğitimini konuşacağız.

Peki, o zaman eğitim deyince, dikkat kesildiğimiz, önemsediğimiz, hayatımızda vazgeçilmez olan, ama çok iyi bildiğimizi sandığımız eğitim kavramıyla ilgili olarak ne düşünüyoruz? Bu konuda sosyal bilimciler, pedagoglar, ilahiyatçılar, psikologlar, sosyologlar farklı tanımlar geliştirmiş olsalar da; İster aile, ister çevre, ister okul eğitimi diyelim, ister dini, ister milli, ister ilmi eğitim olarak bakalım, İster dijital çağ ister öncesini düşünelim, genel olarak eğitime, insanda var olan niteliklerini, yeteneklerini, becerilerini keşifle; açığa çıkarma işleme, şekillendirme, biçimlendirme, geliştirme ve olgunlaştırma çalışmaları eğitim sürecinin, düzeninin ve bu iş için yapılan tüm faaliyetlerin, ayrıca tasarruf edilen insan ve vasıtaların tamamı EĞİTİM kapsamındadır, dense doğrudur sanırım.

Bu nedenle eğitim; birey, aile, toplum, milletler ve devletler için vazgeçilmez ve hayatın en önemli bir kurumu haline gelmiştir ki, aileler ve devletler bütçelerinden en çok payı eğitime ayırıyorlar.

İşte bu amaçla, Anadolu Eğitim Kültür Bilim Vakfı olarak, milletimiz ve devletimizin sivil ve resmi kurumlarının yapmakta olduğu eğitimle ilgili çalışmalarına bir sivil toplum kuruluşu olarak katkı sunmak amacıyla “neler yapabiliriz?” düşüncemizden, vakfımızın eğitim ve yayın çalışmalarının organizasyonu ortaya çıktı.

Bugünkü Sempozyum da, bu çalışmanın ürünüdür.

İşte burada Vakfımızın eğitimle ilgili yaptığı çalışmaları kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Vakıf olarak eğitim çalışmalarımız, yurt, burs, gençlik atölye çalışmaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gençlik kampı çalışması gibi faaliyetlerimizi vakıf olarak ve bakanlık projeleriyle devam ettiriyoruz.

Ayrıca AYÇ Eğitim Kurumları olarak, değerler, duygu- düşünce- benlik eğitimi eşleştirmeli şekilde, teorik ve pratik çalışmalarımız; AYÇ Eğitim programı, Yeni Çizgi Okul projelerimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İnşallah bu projelerimizi kitaplaştırıp Millî Eğitim Bakanlığımıza da sunacağız.

Türkiye’nin on temel meselesini tespitle, “İslam Coğrafyasının Jeopolitiği”, “Türkiye’nin Ekonomisi”, “Türkiye’de Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci”, “Türkiye’de Yüksek Öğretim ve Bilgi Üretimi”, “Türkiye’de Dini Hayat”, Tarım, Su ve Çevre”, “Hukuk ve Yargı Sistemi” gibi konularda akademisyen ve alanında uzmanlarla çalışarak hazırlanan 7 raporu kitaplaştırdık. İlgili Resmi Kurumlara ve Sivil Toplum Kuruluşlarına ulaştırdık. EĞİTİM ve diğer raporlar da tamamlanmak üzere, inşallah bu Sempozyumda ortaya konan görüşlerle birlikte hazırlanan raporla Bakanlığımıza sunacağız.

Yayın çalışmalarımızı AY YAYINCILIK olarak, Fikri eserler serisi, Medeniyet Serisi, İslami Eserler Serisi ile şimdilik devam ettiriyoruz.

Medeniyet Serisinde dini değerlerin ve dini geleneğinin doğru anlaşılmasına katkı anlamında İslam Akaidi, Maturidi, İmam-ı Azam, Sünnet Hadis anlayışı ve Fıkhın kaynakları, eserleri yayınlandı.

Bu seriyi İmam-ı Şafii, Maliki, Eşari, Hambeli, İslam ve Tasavvuf, İslam ve sanat, İslam ve felsefe, bilim gibi eserlerle devam ettireceğiz.

Diğer taraftan, Teo Strateji, Yönetim Bilimi, Radikalleşmenin dini, sosyal ve bilimsel tahlilini yapan Gülen Örgütü Kitaplarını yayınladık.

Bu çalışmalarımızla, bir Vakıf olarak, Devletimizin yaptığı çalışmaların, gücümüz oranında bir yerinde olmayı arzu ettik.

Bu faaliyetlerimizde amaç; dini değerlerin itikadi, amel ve ahlaki ölçülerini doğru ve temel kaynaklardan, ehil ve liyakatli uzmanlardan öğrenen ve böyle yaşama gayretinde olan bireylerin oluşumuna katkı vermek,

Milli hedeflerini, kültürünü, geleneğini, ülkülerini, ideallerini kavramış tarihiyle barışık bir nesil,

Bilim ve bilimsel ölçülerle, düşünen, akleden bir toplumun oluşmasına katkı sunmaktır.

Böylece; birbirini ötekileştirmeyen, tekfir etmeyen, birbirine saygılı bir toplum, birilerini kutsayan onların rüya ve ilhamlarına göre hareket eden değil, akıl, aklıselim sahibi, akıl ve kalbini ipotek etmeyen bir insan. İtaat kültürü değil, araştıran, sorgulayan, gelişmelere eleştirel yaklaşabilen ama müzakereci, olayları ezberci değil, bütüncül bakıp, dünya ve ülkenin gerçeklerini, olaylara dinamik bir şekilde tahlil eden ve kavrayabilen birey ve toplumun oluşumuna katkı sunmak.

Kavgacı değil, merhamet, adalet, barış ve bilim dilini kullanabilen, kurtarıcı arayan değil, kurtarıcı olmaya talip, Tarihi, dünü bugünü, tüm ülke gerçeğini doğru okuyabilen, geleceğe, bilgi-sanat- felsefe- kültür- vb. hayatın her alanında proje üretebilecek, planlayıp –programlayıp yönetecek bir nesile ulaşmak hepimizin hedefi, ona katkı sunmak görevimiz olmalıdır, diye düşünüyoruz.

Çünkü büyük millet olmak ve güçlü devlet olmanın yolu, ayrıca çokça konuşulan medeniyetimizin yeniden inşasının ancak böyle bir nesillerle ulaşılabileceğidir.

Türkiye’nin bütün illerinde organize olmaya çalışan vakfımızın, şu yaptığımız EĞİTİM SEMPOZYUMU da bu çalışmalardan biridir.

Konuşmamı sonlandırırken, Sempozyumumuza destek veren Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ ‘a, katkılarıyla toplantımızı onurlandıran Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Orhan ERDEM ‘e teşekkür ediyorum.

Vakıf çalışmalarına teşvik ve katkılılarıyla hep yanımızda bulunan Türk siyasetinin duayeni Sayın Cemil ÇİÇEK ‘e, Sempozyumu birlikte organize ettiğimiz ATO Başkanımız Gürsel BARAN Bey’e AYÇ Eğitim Kurumlarına ve Yeni Çizgi Okul Yöneticilerine, tüm konuşmacılara ve dostlara, bürokrat, siyaset erbabına, katılımızla sempozyumumuza ayrı bir anlam katan Millî Eğitim Bakanlığı ve il yöneticilerine, tüm davetlilere ve vakıf dostlarına saygılar sunuyorum.

Sempozyumumuzun eğitim hayatımıza ufuk açıcı katkı sağlayacağı umut ve dileğiyle, Hayırlı ve iyi çalışmalar dileğiyle, hepinize ayrı ayrı şahsım ve vakıf yöneticileri ve mensupları adına teşekkür eder saygılar arz ederim.

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz