Ara
12/11/2020

KÜLTÜR POLİTİKALARI RAPORU

Raporu PDF olarak okumak için tıklayınız

 

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı olarak, ülkemizin temel sorunlarını, medeniyetimizin yeniden inşa tasavvuru ile milli, manevi kültürel değerlerimizi, bilimsel ilkeler çerçevesinde, alanında uzman düşünce ve bilim insanları ile çalışarak; sorunların tespit, teşhis ve çözümlerini içeren raporlar hazırlayarak, ilgili kurumlar ve kamuoyu ile bir süreden beri paylaşıyoruz. Şimdiye kadar, Eğitim, Hukuk, Ekonomi, Tarım Su Çevre, Yüksek Öğretim, Dini Hayat, Milli Birlik Kardeşlik, Güneydoğu Anadolu, Türkiye’nin Jeopolitiği, Türkçe Dil Sorunları ve Ülkemizde Ailenin Durumu ve Aile Politikaları olmak üzere on bir rapor yayınlanmıştır.
Bu raporumuzda da kültür politikalarımız irdelenmiş, kültürel kimliğimizin korunması ve yaşatılması konusunda alınması gereken tedbirler belirlenmeye çalışılmıştır.
Her birimizin kültürel kimliğimizin korunmasıyla ilgili endişeleri ve değerlerimizin korunması için teklifleri vardır. Medyaya yönelik şikâyetlerimiz ve ahlaki yozlaşmanın artması karşısında tepkilerimiz öteden beri gündemdedir. Kültürel kimliğimize sahip çıkmayla başlayan temenniler, kültürümüzün derinliğini ve insanımızın meziyetlerini dünyaya göstermeyi beceremediğimiz tespitiyle devam eder, yeni medyanın gençlerimizi bizden koparıp uzaklaştırması karşısında elimizden bir şey gelmediği itiraflarıyla karamsar bir neticeye bağlanır. Devletin ve yetkililerin konuya ciddiyetle el atmaları gerektiğine dair acil bir çağrıda bulunulur ki, bu çağrı uzun bir süredir hiç gündemden düşmemektedir.
Siyaset merkezli bir toplumuz. Yönetim ve siyaset sahası, tanzim etme gücü itibariyle merkezi konumunu sürdürmektedir. Bu itibarla, memleket meselelerini çözmek için başvurulacak ilk adres kamu politikaları ve yönetim gibi görünmektedir. Nitekim devletin kültürle ilgili politikalarının kültür dünyamızda -müspet veya menfi- önemli yansımaları olmaktadır. Ancak günümüzde küresel kültür endüstrisi karşısında geleneksel politika uygulamalarının kifayetsiz kaldığı da aşikârdır.
Diğer yandan üst politika belgelerinde görüldüğü üzere, kültür politikası araç-hedef uyuşmazlığının açıkça gözlendiği bir alan olmaya devam etmektedir. İlgili başlık altında göstermeye çalıştığımız gibi, kültürle ilgili kurumlarımızın sayısı çoğalmış olsa da gelişmeler bürokratik ve kurumsal eksende yaşanmakta olup, kültürel kalkınmada yerelin, toplumun ve sektörün katılımlarını artıracak modeller geliştirilmemektedir.
Öte yandan kamu yönetiminde kültür hassasiyetini artırmak gerekmektedir. Hassasiyet kavramı iki yanıyla oldukça önemlidir. İlki kültürel kalkınma için gerekli olan farkındalık, bilgi ve yönetme becerisi; ikincisi kamu yönetiminde ve siyasette alınan kararların, yürütülen faaliyetlerin ve söylemlerin değerler dünyamız üzerindeki etkileridir. Zira kamu yönetimi ve siyaset, aynı zamanda değerlerin üretildiği, paylaşıldığı, popülerleştiği ve topluma yayıldığı bir alandır.
Bu rapor kültür alanında politika, tedbirler ve uygulamalara ilişkin mevcut sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne katkı sağlayacak yeni yaklaşımlar ve öneriler sunmak amacıyla hazırlanmıştır.
Bu raporun hazırlanmasında teşvik ve desteklerini esirgemeyen sayın Cemil Çiçek beye, koordinasyon çalışmalarıyla raporun hazırlanmasına katkı sunan Dr. Necmeddin Türinay'a, metinleri rapora dönüştüren ve editörlük görevini üstlenen; Mahmut Evkuran,Günay Kiracı ve Tuba Kaan'a ayrıca; fikri katkılarından dolayı Kerem Altun, Prof. Dr. Caner Arabacı, Prof. Dr. Hilmi Demir ve Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur'a teşekkür ediyoruz.
Gerçek bir fikir ve emek mahsulü olan bu raporun, kamu ve özel kişi kurum ve kuruluşların çalışmalarına ufuk açıcı katkı sağlayacağı inancıyla ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

 

Hayrullah BAŞER
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz