Ara
07/09/2017

TÜRKİYE’DE DİNÎ HAYAT RAPORU

Raporu PDF olarak okumak için tıklayınız

 

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, 25 yılı aşan geçmişi ile ülkemizin eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sunma gayretinde olan bir kurumdur.
Özellikle gençlerimizin milli, manevi ve kültürel değerler çerçevesinde yetişmelerini sağlamak; kimlik, kişilik ve kariyer anlamında fırsat ve imkânlar sunarak gençlere destek olmak vakfımızın en önemli hedefleri arasındadır.
Çağımızda bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesiyle ve yaygın medya - iletişim ağının küresel etkisiyle toplumumuz bilgi kirliliği ve yabancı kültürel kuşatma altında, modernleşme, değişim ve seküler hayatın getirdiği değerler erozyonuyla birlikte sorunlar yaşamaktadır.
Bu sorunlar karşısında millet varlığımızın devamı; milli kimliğimizin korunması, yaşatılması; milli, manevi, dini, sosyal, tarihi ve kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması ve medeniyetimizin yeniden inşası görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmemize bağlıdır.
Medeniyetimizin yeniden inşası; kendine güvenen sorunları ile yüzleşen, ülkesi için çözüm ve katma değer üreten, bilimin rehberliğinde bilimsel düşünceye sahip vatansever, idealist bir nesil ile mümkündür.
İşte bu amaçla vakıf olarak eğitim eğitim ve kültür ağırlıklı çalışmalarla birlikte “Türkiye’nin Temel Meseleleri ve bunlarla ilgili çözüm önerileri” üzerine bilimsel çalışmalar yapmak üzere Ağustos 2014 tarihinde Ankara’da 80 civarında değerli bilim adamının katılımıyla bir çalıştay düzenledik.
Bu çalıştayda Türkiye’nin Temel sorunlarından:
“Türkiye’de Dini hayat”,
“Eğitim ve kültür Politikaları”,
“Yüksek Öğretim ve Bilgi Üretimi”,
“Sağlık ve Sosyal Politikalar”,
“Tarım Çevre ve Su politikamız”,
“Hukuk ve Yargı Sistemi”,
“Ekonomi”,
“Milli Birlik, Kardeşlik ve Barış”,
“İslâm Coğrafyasının Jeopolitiği”
“İletişim ve Medya”
Konu başlıkları çalışma alanı olarak seçilerek, bu alanlardaki sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konulduğu raporları hazırlamak üzere akademisyen, uzman ve araştırmacılardan oluşan çalışma grupları komisyonlar oluşturulmuştur.
Geçen bu süre içerisinde komisyon üyelerinin görüş ve önerileri birleştirilerek elinizdeki bu metin rapor ortaya çıkmıştır.
Ülkemizin en temel meselelerinden olan Dini Hayatın sorunları üzerine çözüm içeren bu rapora emeklerini esirgemeyen büyük bir özveri ile söz konusu raporu hazırlayan: Prof. Dr. Hayrani Altıntaş, Prof. Dr. Kâşif Hamdi Okur, Prof. Dr. Celal Kırca, Prof. Dr. Mevlüt Uyanık’a, ayrıca raporların hazırlanmasında koordinasyonu sağlayan Prof. Dr. Halis ÖLMEZ’e ve emekli Orta Öğretim Genel Müdürü Kerem ALTUN’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Gerçek bir fikir ve düşünce mahsulü olan bu raporun gerek kamuoyu, gerekse ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında uygulayıcılar tarafından dikkatle değerlendirileceğine inanıyor Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

 

Hayrullah BAŞER
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz