Ara

Son Eklenenler


20/08/2020

HİCRETİN 1442. YILI… Devamı

19/08/2020

BİDEN’İ TEL’İN EDİYOR,… Devamı

01/08/2020

VAKFIMIZ DOSTLARI ONLİNE… Devamı

20/07/2020

VAKFIMIZIN 2020-2023 STRATEJİK… Devamı

18/07/2020

Vakfımız Genel Kurul… Devamı

VAKFIMIZIN MÜTEVELLİ TOPLANTISI YAPILDI

17/11/2018

Vakfımız Mütevelli Heyeti 2019 Yılı Bütçesi, Stratejik Eylem Planı ve Gündemindeki diğer konuları görüşmek üzere 17 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00 da Strazburg Caddesi 44 nolu Ankara Sıhhiye’deki Genel Merkez binasında toplandı.

Bu yıl toplantıya Mütevelli üyeleri yanında şube ve temsilcilik Başkan ve yöneticileri de katıldı.

Mustafa Yıldız’ın Kuranı Kerim tilaveti ile toplantı açıldı.

Toplantıyı yönetmek üzere Divan Başkanlığına Kerem ALTUN, Başkan Yardımcılığına Doğan ATAY, Kâtip Üyeliklere ise Şahin KOSDİK ve Adnan YILDIRIM seçildiler.

Divan Başkanı Kerem ALTUN, Mütevelli toplantısında yapılan görüşme, müzakere ve istişarenin, farklı fikirlerin serdedilmesinin ve nihayetinde ortak aklın, hakikat güneşini doğuracağını,  bu toplantının bunu sağlayacağını temenni etti ve Divanda kendisine görev verilmesinden dolayı da katılımcılara teşekkür etti.

Program gereğince açış konuşmasını yapmak üzere Vakıf Genel Başkan Vekili Şazeli ÇÜGEN kürsüye davet edildi. Çügen; uzaktan yakından gelen heyete, Şube ve Temsilcilik üyelerine teşekkürlerini ileterek yaptığı konuşmada:

Değerli Hazırun, kıymetli kardeşlerim,

Hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Gelecek yılın Bütçesi ve Stratejik eylem planının görüşüleceği Mütevelli Toplantısını onurlandırarak şeref verdiniz, hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

Her şeyden önce vazifemiz; varlığımızı borçlu olduğumuz Ülke ve Milletimize Karşı üreme, üretim ve güvenliğinin, her safhasında üyesi olduğumuz milletler ailesinin ve içinde yaşadığımız dünyanın sorunlarını çözmede çaba ve gayret içinde olmak ve sorumluluk yüklenmektir. 

Ülkemiz ve insanımız ‘kalkınma süreçlerinde’ dışarıda kuşatılmışlık, içeride kriz dönemlerine gerek tarihi şahsiyetler üzerinden ve gerekse dini mezhebi etnik ve ideolojik fay hatları üzerinden, her daim siyasi, iktisadi ve sosyolojik kutuplaşmalarla ve kamplaşmalarla KAOSLARA sürüklenmektedir.

Bizler siyasilerin ve akademi yanın ‘tarihi şahsiyetleri’ kutsamak ve de tahkir edip karalamak gibi kapkara bir cehaletin ve fanatizmin kucağına sürüklenmemelerini temenni etmekteyiz.

Değerli kardeşlerim

Vakfımızın karar organı “Heyet-i Mütevellisi” olan bizler, ülke ve millet varlığını tehdit eden ve gelişmesini engelleyen tüm mâniaları aşmak uğruna, geçmişte olduğu gibi bu günlerde de aynı hedefler doğrultusunda mücadelemize devam etmekteyiz.

Bizler bu gün itibariyle hem ülkemizin dinamiklerinin ve insanımızın birikim ve potansiyelinin hem de bir ekol ve okul olan camiamızın hasbel kader büyük bir çoğunluğunun temsilciliğini de sırtlanmış durumdayız.

Bu nedenle VAKIF camiası olarak;

  • Ülkemizin dini, siyasi, iktisadi, sosyolojik, devasa sorunlarının ve manevi - ahlaki buhranlarının eğitim, kültür, bilim ve sanatın tüm dallarında çözüm şekilleri bulmak ve önermek,
  • Merkezi olmayan paramparça edilmiş, mazlum İslam ümmeti’ nin sorunlarını kökten çözecek olan medeniyetimizin yeniden inşası gibi çok ulvi bir davaya odaklanıp aydınlanma ateşini yakmak,
  • Millet evlatlarını dini, ladini ve batıni tüm batıl, sapkın inanç ve ideolojilerin tasallutundan kamplaşmaların, kutuplaşmaların, cepheleşmelerin kaotik ortamlarından uzak tutmak ve milletimizin beka davasını her daim toplumun tüm katmanlarında canlı tutmanın çaba ve gayreti içinde olan siz mümtaz şahsiyetlerinizi öncelikle tebrik ediyorum.

Mütevelli heyeti olarak böylesine büyük bir davayı yüklenmenin sorumluluklarını taşımaktayız

Böylesi bir sorumluluğun altından kalkmanın yegâne yolu;

  • Organik bütünlük içinde olmak ve kolektif ruh ile hareket etmek,
  • Beyin, zihin ve kalp gücümüzü devreye sokarak, gayeye heyecanla odaklanmak,
  • Yoğun bir emek ve çaba sarf ederek, davamıza “zaman ve imkan tahsisi” yapmaktır.

Değerli Kardeşlerim

Allah’ın izni keremi ile aziz milletimizin ve ümmetin tüm sorunlarının medeniyet ölçeğinde çözüleceğine olan inancımız tamdır.

Bizler medeniyetimizin yıkılan “fizik, metafizik ve sosyolojik sütunlarını” yeniden dikmek ve çökertilen binasının yapı taşlarını sanat, mimari ve estetikle yeniden yontarak hazırlamak gibi tarih şuuru ile bir medeniyet duruşu ortaya koymaya çalışmaktayız.  

Her birerimiz bu kutlu davada gönüllü sorumluluk üstlenmiş, geçmişin ve bu günlerin mümtaz şahsiyetleri olarak eşitler arası bir ilişki içinde, saf düzeni yapmış, güven ve istikrar içinde faaliyet gösteren, iyilik güzellik ve faydaya yönelmiş, maddi hiçbir karşılık beklemeyen hayırhah bir topluluğuz.

Burada SİHİRLİ kavram, gönül huzuru içinde şeffaf olarak yaptığımız tüm faaliyetlerin sürdürülebilir olmasında saklıdır. Aksi takdirde saman alevi gibi parlayıp sönen, devamlılığı, hukuku ve geleneği olmayan, kadrolaşıp teşkilatlanamayan beyhude çabalar olarak akim kalacaktır.

Değerli Dostlar

Hepimizin malumu olduğu üzere, Vakfımız “Vahiy ve Risâlet” temelinde hareket eden ve insanlığın tüm maruf ve bilimsel değerlerini önemseyen ve kardeşlik hukuku içinde yaşayan medeni bir faaliyeti yürütmekteyiz.

Her şeyde evvel, vakfın mütevelli heyeti vakıf senedinin sahibi, akarının teminatı ve de planlı tüm faaliyetlerinin onay ve denetim makamıdır.

Vakıf demek, gönüllü sorumluluk ve gönüllü birlikteliktir.

İnancımıza göre vakıf insanı; “sevdiğimiz şeylerden infak etmek”  ve “sadakayı cariye” olan eserleri nesiller boyu yaşatmak için ceht ve gayretin her türünü aksül amel” olarak ortaya koymaktır.

Hatırlatmak isterim ki, birer mütevelli üyesi olan bizler sadece vekâletlerle ya da toplantılarda görünmekle tarihi sorumluluğumuzun vicdani alanını doldurmakta çok gecikmiş olabilmekteyiz.

Değerli Hazırun

Ülkemizin geleceği olan genç nesillere ve milletimizin omurgası olan ulema, ümera, ağniya ile sanat ve spor camiasının atar damarlarını akide ve tarih şuuru ile medeniyet meşalesini yakıp, toplumsal dinamiklerini tetiklediğimizde uyanışın ve yükselişin ayak seslerini kısa zaman dilimlerinde duyacağımızdan hiç endişemiz olmasın.

Bu çaba, bu gayret ülkemizin ve milletimizin bugünlerine ve geleceğine dair en temel bir yatırımdır, Allah bu gayrete zeval vermesin.

Bizler Anadolu yarıçapında inanç, irade ve kader birlikteliği yapan büyük bir milletiz.

Bizler “her karış toprağı şehit kanları ile sulanmış” bu mübarek yurtta, ebet müddet yaşamak için bedel ödemeye ve bu bedeli mücadelemiz ile ortaya koymaya devam etmekteyiz.

Çünkü üç tarafı denizlerle çevrili bereketli toprakların bu cennet vatanın “sahibi olarak yaşamanın” tarih boyunca çok yüksek bedeli olmuştur. Bu tarihi gerçek bu günde böyledir, yarınlarda da öyle olacaktır.

İşte tarihin en canlı ve ibretamiz örneği bin yıl hüküm sürmüş “Endülüs Medeniyeti” karşımızda “dipdiri meyyit” gibi durmaktadır.

Temel gaye “Allah rızası” ve “hayatın idamesi” olduğunda, tüm niyetler ve faaliyetler hayırla ve başarı ile neticelenecektir.

Hepinize saygılar sunuyorum.

Diyerek sözlerini tamamladı.

Genel Merkez, Şube ve Temsilcilik Yönetimlerinin sundukları faaliyet planları sonucu, Vakfın 2019 Stratejik Eylem Planı müzakere edilmiş ve 2019 Bütçesi ile birlikte kabul edilmiştir.

Ayrıca İstanbul Pendik ve Başakşehir ilçelerinde ve Diyarbakır ilinde temsilcilik açılmasına da karar verilmiştir.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hayrullah BAŞER; Mütevelli toplantısının hayırlara vesile olmasını, herkesin elini taşın altına koyarak fedakârlık yapmasını, Vahiy ve Risalet ışığında medeniyetimizin yeniden inşası için kolektif bir şuurla çalışmamız gerektiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Medeniyetimizin yeniden inşası hedefinde bir çalışmanın planlandığı toplantı, büyük bir olgunluk, dikkat ve heyecan içinde sürmüş ve sona ermiştir.

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz