Ara
21/06/2019

YENİ BİR EĞİTİM MODELİ ÖNERİSİ RAPORU

Raporu PDF olarak okumak için tıklayınız

 

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, çeyrek asrı aşan geçmişi ile ülkemizin eğitim ve kültür hayatına katkı sunma gayretinde olan bir sivil toplum kuruluşudur.
Özellikle gençlerimizin milli, manevi ve kültürel değerler çerçevesinde, kimlik, kişilik ve kariyer sahibi olarak yetişmeleri için maddi-manevi fırsat ve imkânlar sunarak destek olmak vakfımızın en önemli hedefleri arasındadır.
Çağımızda bilim, sanayi ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesiyle modernleşme ve seküler hayatın getirdiği değişim, medya ve kitle iletişim vasıtalarının küresel etkisiyle toplumumuz bilgi kirliliği ve değerler erozyonuna uğramaktadır.
Bu sorunlar karşısında millet varlığımızın devamı; milli kimliğimizin korunması, yaşatılması; milli, manevi, dini, sosyal, tarihi ve kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması ve medeniyetimizin yeniden inşası görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmemize bağlıdır.
Medeniyetimizin yeniden inşası; kendisine güvenen, sorunları ile yüzleşen, ülkesi için çözüm ve katma değer üreten, bilimin rehberliğinde bilimsel düşünceye sahip vatansever, idealist bir nesil ile mümkündür.
İşte bu amaçla vakıf olarak eğitim ve kültür ağırlıklı çalışmalarla birlikte, alanında uzman bilim adamı seksen akademisyen bir araya gelerek “Türkiye’nin Temel Meseleleri ve Çözüm Önerileri” konularında yaptıkları çalıştayla aşağıdaki on temel konuyu belirlemişlerdir.
Bunlar:
1. “Türkiye’de Dini hayat”,
2. “Eğitim ve kültür Politikaları”,
3. “Yüksek Öğretim ve Bilgi Üretimi”,
4. “Sağlık ve Sosyal Politikalar”,
5. “Tarım Çevre ve Su politikamız”,
6. “Hukuk ve Yargı Sistemi”,
7. “Türkiye’nin Ekonomisi”,
8. “Milli Birlik, Kardeşlik ve Barış”,
9. “İslâm Coğrafyasının Jeopolitiği”
10. “İletişim ve Medya”dır.
Belirlenen bu konular, akademisyenlerin uzmanlık alanlarına göre oluşturulan komisyonlar tarafından çalışılarak rapora dönüştürülmesi planlanmıştır.
Bu bağlamda oluşan eğitim komisyonu üyeleri, özverili bir çalışma sonucu eğitimin sorunları ve çözüm önerilerini içeren bu rapor hazırlanmıştır.
Ülkemiz için hayati bir sorun olarak var olan, varlık ve beka derecesinde önemli olduğuna inandığımız eğitim meselesi üzerinde düşünce üreten, emeklerini esirgemeyen, büyük bir özveri ile söz konusu raporu hazırlayan Prof. Dr. Hayati Akyol, Prof. Dr. Yüksel Tufan, Emekli Dr. Öğretim Üyesi İsmail Cansız, Dr. Öğretim Üyesi Necmettin Türinay, MEB emekli Orta Öğretim Genel Müdürü Kerem Altun, Eğitimci Milli Eğitim müfettişi Yaşar Boz ve emekli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Dağlı ’ya teşekkür ederiz.
Ayrıca raporların hazırlanmasında koordinasyonu sağlayan: Prof. Dr. Halis Ölmez’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Gerçek bir fikir, düşünce ve emek mahsulü olan bu raporun, Milli Eğitimin Siyaset ve Bürokrasi kadrolarının çalışmalarına ufuk açıcı bir katkı sağlayacağı ve dikkate alınarak değerlendirileceği inancı ile ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

 

Hayrullah BAŞER
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz